Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Aralık 2017, Cumartesi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Sürekli İşçi Alımı 2015

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Sürekli İşçi Alımı 2015

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Sürekli İşçi Alım

Merhaba değerli okurlarımız Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü  bünyesinin işçi ihtiyacını karşılamak üzere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü  daimi işçi alıyor. Sizde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü  bünyesine dahil olabilmek için, alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine, özel bilgilere ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

PERSONEL ALIM İLANI
RESMİ İLAN TÜRKİYE İŞ KURUMU WEB SAYFASINDA İSTANBUL İLİ KAMU AÇIK
İŞ İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR.BAŞVURULAR TÜRKİYE İŞ KURUMU
WEB SAYFASINDAN VEYA TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTANBUL İLİ GENELİNDEKİ
HİZMET MERKEZLERİNE ŞAHSEN YAPILMAKTADIR.KIYI EMNİYETİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE POSTA, ELEKTRONİK POSTA, ŞAHSEN BAŞVURU ŞEKLİNDE
BAŞVURU YAPILMAMAKTA BUNA RAĞMEN YAPILAN BAŞVURULARIN
GEÇERLİLİĞİ BULUNMAMAKTADIR.
Öncelikle aşağıda belirtilen açıklamalar ve sonrasında yer alan sıkça sorulan sorular
bölümünü incelemenizi ve bu doğrultuda hareket etmenizi öneririz.
Kuruluşumuzun daimi işçi statüsündeki personel alımına dair ilan, Türkiye İş Kurumu
internet sitesi İstanbul ili kamu açık iş ilanları kısmında yer almaktadır.
Ünvanları ve bu ünvanlara dair talep şartlarını iyi inceleyerek durumunuza uygun olan ilana
başvuru yapmanızı, durumunuz uygun değilse başvuru yapmamanızı, ilanda belirtilen başvuru
şartlarından en az birine dahi sahip olmamanız halinde başvurunuz geçersiz sayılacağının bilinmesi
gerekmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımları 9 Ağustos 2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA
UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK dahilinde
yapılmaktadır.
Yukarıda belirtilen Yönetmelik gereği söz konusu açık iş ilanımıza İstanbul ilinde
resmi ikametgahı olan adaylardan aşağıda belirtilen başvuru şartlarını sağlayan adaylar
başvuru yapabileceklerdir.
Bu konuda önemle bilinmesini isteriz ki; İstanbul ilinde İkametgah şartı yukarıda
belirtilen Yönetmelik gereğidir. Bu itibarla Türkiye İş Kurumunca talep İstanbul ili genelinde
açılmaktadır.
Durumu uygun adaylar başvurularını yukarıda belirtilen yönetmelik gereği TÜRKIYE İŞ
KURUMUNUN İSTANBUL ILI GENELINDEKI HİZMET MERKEZLERİNE (İŞ VE MESLEK
DANIŞMANINIZA) ŞAHSEN YADA TÜRKIYE İŞ KURUMU INTERNET SITESINE
ELEKTRONIK ORTAMDA YAPABILECEKLERI,
Bu kapsamda anılan yönetmelik gereği Türkiye İş Kurumu dışında Kuruluşumuza şahsen
yada dilekçe ile başvuru yapılamayacağı, yapılacak başvuruların ise bir geçerliliğinin
olmayacağı,hususlarını bilgilerinize rica ederiz.
ÖNEMLİ NOT; KAMU İŞÇİ ALIMLARINA TAHSİL DÜZEYİNE GÖRE GEÇERLİ KAMU
PERSONELİ SEÇME SINAVINDAN EN AZ 60 PUAN ALANLAR YADA YUKARIDA
BELİRTİLEN YÖNETMELİĞİN 5 NCİ MADDESİ GEREĞİ KPSS’DEN MUAF ADAYLAR
BAŞVURU YAPABİLMEKTEDİR
SIKÇA SORULAN SORULAR;
Soru 1) 2014 yılında KPSS sınavına girmedim, yada girdim fakat 60 puandan az puan aldım. İlana
başvuru yapabilirmiyim ?
Cevap 1) Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımları 9 Ağustos 2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA
UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK dahilinde
yapılmaktadır.
Kamu işçi alımlarına tahsil düzeyine göre geçerli olan (2014 yılı) kamu personeli seçme
sınavından en az 60 puan alanlar yada yukarıda belirtilen yönetmeliğin 5 inci maddesi gereği
kpss’den muaf adaylar başvuru yapabilmektedir.
Soru 2; Lise mezunuyum ve ortaöğretim düzeyinden 2014 KPSS’na girdim lisans mezunu açık iş
pozisyonuna başvuru yapabilirmiyim?
Cevap 2;Talepte belirtilen tahsil düzeyine göre geçerli olan KPSS’na girilmiş olması gerekmekte
olduğundan başvuru yapılamayacaktır.
Soru 3; İstanbul ili dışında ikamet etmekteyim başvuru yapabilirmiyim?
Cevap 3; “KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA
UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” in 6 ıncı maddesinin
1 inci fıkrasının 3 numaralı bendinde; “Kamu kurum ve kuruluşları sürekli işçi taleplerini il
düzeyinde, geçici işçi taleplerini ise il veya ilçe düzeyinde verirler.” hükmü çerçevesinde ilana
İstanbul ilinde resmi ikametgahı olanlar başvuru yapabilirler.
Soru 4; İlanda belirtilen tahsil şartını sağlıyorum,KPSS’ye girdim 60 puandan yukarı aldım ancak
diğer şartları sağlamıyorum (iş tecrübem yok yada istenilen sürede değil, gemiadamı cüzdanım yok
yada daha düşük cüzdana sahibim) yine de başvuru yapsam değerlendirilebilirmiyim ?
Cevap 4; Başvuru yapılmaması gerekmektedir. Başvuru yapılması ve sıralama listesine girilmesi
halinde ise talep edilecek başvuru evrakları sonucunda durumunuzun talep şartlarına uymadığı
anlaşılacak ve işlemleriniz iptal edilerek durumunuz Türkiye İş Kurumuna bildirilecektir.
Soru 5;Personel alımı yapacağınızı öğrendim başvurular nereye yapılmaktadır?
Cevap 5; Türkiye İş Kurmunca ilan edilen personel alımlarımıza;Yönetmelik gereği Türkiye İş
Kurumu İstanbul ili genelindeki merkezlerine şahsen yada Türkiye İş Kurumu web sitesinden
kamu açık iş ilanları (İstanbul ili) açık pozisyonlarından Kuruluşumuza ait durumunuza uyan
meslek ünvanını seçerek elektronik ortamda yapılabilmektedir. Bunun dışında Kuruluşumuza
şahsen yada dilekçe ile yapılacak başvuruların bir geçerliliği bulunmayacaktır.
Soru 6; Durumun talep şartlarına uygun ancak Türkiye İş Kurumu web sitesinden başvuru
yaptığımda “durumunuz eşleşmedi” uyarı ile karşılaşıyorum ne yapmalıyım?
Cevap 6; Başvuru yapmaya çalıştığınız sistem Türkiye İş Kurumu sistemi olduğundan sistemdeki
hatalar veya bu hataların düzeltilmesi ile ilgili Kuruluşumuzca yapılacak bir işlem bulunmamakla
beraber öncelikle site içeriğindeki özgeçmiş bilgilerinizi iş gücü talebimiz doğrultusunda gözden
geçirmenizi ve tekrar başvuru yapmanızı öneririz netice alınaması halinde ise İstanbul ili
genelindeki Türkiye İş Kurumu Merkezlerine şahsen müracat etmenizi yada Türkiye İş Kurumu
İstanbul Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile irtibata geçmenizi tavsiye ederiz.
Soru 7; Engelliyim ancak Kurumunuzun talep şartlarına durumun uygun başvuru yapabilirmiyim;
Cevap 7;İlanda belirtilen şartlarını sağlamanız halinde başvuru yapabilrisiniz.
Soru 8;Başvuru süresi sona ermiş başvuru yapabilirmiyim ?
Cevap 8; Başvuru yapılamamaktadır.
Soru 9; Başvuru yaptım. Süreci nasıl takip edebilirim ?
Cevap 9; Yasal başvuru süresi sona erdikten sonra başvuru yaptığınız Türkiye İş Kurumu, sistem
üzerinden KPSS’den başvuru yapan adayları talep saysının 3 katı oranında en büyük KPSS
puanından başlamak üzere sıralamakta ve açık iş sayısının 3 katı oranındaki sıralama listesini
Türkiye İş Kurumu internet sitesinden açıklanmasına müteakip resmi yazı ekinde Kuruluşumuza
göndermektedir. (Örneğin; KPSS’den 1 kişilik açık iş gücüne 3 kişi, 2 kişilik açık iş gücüne 2×3=6
kişi, 4 kişilik açık iş gücüne 4×3=12 kişiyi göndermektedir.)
Kuruluşumuza sıralama listesi ulaştıktan sonra listedeki kişilerden belirtmiş oldukları ikamet
adresleri yoluyla başvuru şartları ile ilgili evraklar istenilmektedir. Gönderilecek evrakların
incelenmesi sonucu durumu uymayan aday bulunması halinde kişi hakkında işe alım işlemleri
olumsuz sonlandırılarak durumu Türkiye İş kurumuna bildirilmektedir.
Durumu uygun adaylar ise belirlenecek ve tarafınıza bildirilecek tarihte ve saatte sözlü sınava,
gerektiğinde yazılı ve/veya uygulamalı imtihana tabi tutularak işe girmeye hak kazanacak adayın
tespiti yapılmaktadır.
MESLEK ÜNVANI : YAĞCI
ADEDİ : 10
TAHSİLİ : Denizcilikle ilgili meslek liselerin Makine, Makine Zabitliği,
Çelik Gemi Yapımı, Gemi Tesisat Donatım, Gemi Ressamlığı, Gemi Yapımı, Tekne ve Yat
Yapımı dallarından birinden mezun olmak.
ARANILAN DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR:
*Geçerliliği devam eden en az Yağcı yeterliliğine sahip olmak.
*Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw v.b)
ve belgelere sahip olmak.
——————————————————————————————–
MESLEK ÜNVANI : GEMİCİ
ADEDİ : 10
TAHSİLİ : Denizcilikle ilgili meslek liselerin Güverte, Gemi Yönetimi,
Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Gemi Otomasyonu, Yat Kaptanlığı, Balıkçı Gemisi Kaptanlığı,
Su Ürünleri Üretimi dallarından birinden mezun olmak.
ARANILAN DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR:
*Geçerliliği devam eden en az Gemici yeterliliğine sahip olmak.
*Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw v.b)
ve belgelere sahip olmak.
——————————————————————————————–

Bir önceki yazımız olan Türk Telekom Bir Çok İlde Personel Alımı Yapıyor başlıklı makalemizde 2015 Türk Telekom personel alımı, kariyer trk Telekom ve türk telekom açık pozisyonlar hakkında bilgiler verilmektedir.

resmin alt tagı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Sürekli İşçi Alımı 2015 Haberine Ait Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

error: Content is protected !!

 İş arayan ve İş verenlerin yaptığı tüm işlemler ücretsizdir. İskurr.gen.tr iş ilanı ekleyen veya iş arayan kişilerden hiç bir ücret talep etmez. İskurr.gen.tr 'nin ilan sahipleriyle hiç bir bağlantısı olmadığı gibi, yayınlanan ilanların doğruluğunu da taahhüt etmez. İskurr.gen.tr sadece ilanların yayınlanmasını sağlamaktadır. İskurr.gen.tr 'nin iş ilanları yayınlanan şirketlerle bir alakası yoktur. İş başvuruları ve ilanları güncel medya haberlerinden derlenmektedir. Kullanıcılarımızın kendi güvenlikleri için yorumlarda iletişim bilgilerini vermemeleri gerekmektedir. * Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan İskurr.gen.tr ve editörleri sorumlu tutulamaz.