Web sitemize hoşgeldiniz, 31 Aralık 2017, Pazar

Kamu İhale Kurumu Personel Alım İlanı 2015

Kamu İhale Kurumu Personel Alım İlanı 2015

Kamu İhale Kurumu Personel Alım İlanı 2015

Merhaba değerli okurlarımız Kamu İhale Kurumuna giriş sınavı sonuçlarına göre iki gruptan toplam 18 (on sekiz) kamu ihale uzman yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, Kurumumuz tarafından
14 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sözlü sınav tarihi yazılı sınavı kazanan
adaylara bilahare bildirilecektir.
SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının tabloda belirtilen bölüm ve
fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçindeki veya
yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak (1 Ocak 1980 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar),
4) Sağlık yönüyle ilgili görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
5) ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavlarında tabloda belirtilen puan türlerinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış
olmak ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak kadro
sayısının 10 (on) katı aday arasına girmiş olmak (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar
da yazılı sınava kabul edilecektir),
6) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi
bulunmamak (Müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine 2 ay veya daha az süresi kalmış olan
adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvurabilir).
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1) Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin ya da yurtdışında eğitim
görenler için diploma denklik belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,
2) 2014 veya 2015 KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
3) Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 X 6 ebadında iki adet fotoğraf,
4) Sınav Başvuru Formu (Başvuru formu, www.ihale.gov.tr internet adresinden temin
edilecektir).
1
BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:
Başvurular 12 Ekim 2015 tarihinde başlayacak olup, 23 Ekim 2015 tarihi mesai bitiminde
sona erecektir.
Adayların sınava katılabilmek için Kurumun internet sitesinde yer alan “Kamu İhale Uzman
Yardımcılığı Giriş Sınavı” modülündeki Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda eksiksiz
olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle
birlikte, “Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı (Konya Yolu)
No:186 06520 Balgat/Ankara” adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları
gerekmektedir. Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
SINAV GİRİŞ BELGESİ:
Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar tarafından Kurumun internet
sitesinden temin edilecek olup, adaylara ayrıca Sınav Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Sınav Giriş
Belgelerinde yazılı sınavın yapılacağı yer, adres ve tarih ile sınav saatlerine ilişkin bilgilere yer
verilecektir.
Adayların yazılı sınavda, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere
nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında
bulundurmaları gerekmektedir.
SINAV KONULARI:
1) 1.gruptan (İnşaat Mühendisliği) sınava girecek adaylar için sınav konuları; ilgili
mühendislik müfredatı kapsamında yer alan konulardan oluşacaktır.
2) 2.gruptan (İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri) sınava
girecek adaylar için alan bilgisi sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:
a) Kamu Hukuku Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, İdari Yargı,
Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Ceza Usul Hukuku,
b) Özel Hukuk Grubu: Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar
Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku),
İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku,
c) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi,
d) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi
Sistemi,
e) İşletme ve Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar
Analizi, İşletme İktisadı,
YAZILI SINAV:
Yazılı sınav, sınav konuları itibarıyla klasik sınav şeklinde yapılacaktır.
1.gruptan sınava girecek adaylar ilgili mühendislik müfredatı kapsamındaki soruları,
2.gruptan sınava girecek adaylar ise yukarıda belirtilen beş soru grubundan (a, b, c, d ve e) en az
birisi (a) veya (b) grubundan olmak üzere kendilerinin belirleyeceği toplam üç grubun sorularını
cevaplamak zorundadır. Adaylar sadece Sınav Başvuru Formunda işaretledikleri soru grubundan
sınava katılabilirler.
Yazılı sınav notu 100 tam puan üzerinden verilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan
bilgisi sınav konularının her birinden en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan
olması gerekir.
2
SÖZLÜ SINAV:
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere,
gruplar itibarıyla ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday, sözlü sınava girmeye hak kazanır. Her grup
için son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava çağrılan adayların isimleri, sözlü sınavın nerede ve ne zaman yapılacağı
Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.
Sözlü sınav adayların;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
Yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e)
bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların
sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.

İlanın detayları:

http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/Ilan_Menu.aspx?ID=ae21bc28-96e4-4681-a4ff-69b71137663f

Bir önceki yazımız olan Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı Alımı 2015 başlıklı makalemizde 2016 Personel Alımı, personel alımları ve Silahlı Kuvvetler hakkında bilgiler verilmektedir.

resmin alt tagı

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

error: Content is protected !!

 İş arayan ve İş verenlerin yaptığı tüm işlemler ücretsizdir. İskurr.gen.tr iş ilanı ekleyen veya iş arayan kişilerden hiç bir ücret talep etmez. İskurr.gen.tr 'nin ilan sahipleriyle hiç bir bağlantısı olmadığı gibi, yayınlanan ilanların doğruluğunu da taahhüt etmez. İskurr.gen.tr sadece ilanların yayınlanmasını sağlamaktadır. İskurr.gen.tr 'nin iş ilanları yayınlanan şirketlerle bir alakası yoktur. İş başvuruları ve ilanları güncel medya haberlerinden derlenmektedir. Kullanıcılarımızın kendi güvenlikleri için yorumlarda iletişim bilgilerini vermemeleri gerekmektedir. * Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan İskurr.gen.tr ve editörleri sorumlu tutulamaz.