Web sitemize hoşgeldiniz, 31 Aralık 2017, Pazar

İçişleri Bakanlığı 50 Adet İl Planlama Uzman Yardımcısı Alıyor

İçişleri Bakanlığı 50 Adet İl Planlama Uzman Yardımcısı Alıyor

İçişleri Bakanlığı 50 Adet İl Planlama Uzman Yardımcısı Alımı

Merhaba değerli okurlarımız İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 50 adet İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrolarına Giriş (Sözlü) Sınavı ile eleman alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
1 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan
şartları taşımak,
2 – Ekonomi, Maliye, Hukuk, İdari Bilimler, İşletme ve İstatistik alanlarında dört yıl
süreli fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak,
3 – Giriş (Sözlü) Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını
doldurmamış olmak (01/01/1980 tarihinden sonra doğanlar),
4 – ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde
yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP31” bölümünde en az 70 ve üzerinde KPSS
puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde
bulunmak (200 üncü aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).
SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1 – Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan
“2015 yılı İl Planlama Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna”
www.turkiye.gov.tr internet adresinden e-Devlet şifresi ile 19- 23 Ekim 2015 tarihleri
arasında erişip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.
2- Başvurular www.turkiye.gov.tr den e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların
www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi
için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren
zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının
bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.
3 – Adaylar, İş Talep formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini
gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş Talep Formu üzerinde değişiklik
yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan
adayların, İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları
gerekmektedir.
4- “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep
Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr
adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim”
dilekçesi ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312
425 61 30, Tel: 0 312 422 41 60-61-63-64-65) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden
giriş yapabilmek için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 23 Ekim 2015
Cuma günü saat 16:00’a kadar talep edebilecektir.
5- İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara,
bir defaya mahsus olmak üzere 23 Ekim 2015 Cuma günü saat 17:30’a kadar elektronik
başvuru formunda değişiklik yapabilme imkanı verilecektir. Formunda değişiklik yapan
adayların tekrardan “Başvuru Formunu Onayla” butonuna basarak İş Talep Formunun
çıktısını alması gerekmektedir. Bu işlemi yapmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak
2
olup, sorumluluk adaya aittir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:30
itibari ile sona erecektir.
6- KPSSP31 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş (Sözlü) Sınavına katılacak
adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 2 Kasım 2015 tarihinde Bakanlığımız
www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
7- KPSSP31 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme
sonuç listesine itirazlar 02-04 Kasım 2015 tarihleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı
olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 04 Kasım 2015
tarihi saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri
işleme alınmayacaktır.
8- Sınav Komisyonunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı
olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.
9- KPSSP31 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının dört katı
(200) adaya ait kesin sonuç listesi, 10 Kasım 2015 tarihinde Bakanlığımız
www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
10- Adaylar, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet sitesinde ilan edilerek
istenilecek diğer belgeler ile birlikte İş Talep Formunun çıktısını imzalayıp, resim
yapıştırılmış olarak 30 Kasım-04 Aralık 2015 tarihleri arasında ilgili sınav bürosuna elden
teslim edeceklerdir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen
adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
11- İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına
çağrılacaktır. Bu adaylara, Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız
www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde 07 Aralık 2015 tarihinden itibaren ilan edilerek
duyurulacaktır. Ayrıca, sözlü sınava alınacak adayların İş Talep Formunda belirttikleri
yazışma adreslerine tebligat yapılarak da bildirilecektir.
12- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar İl Planlama Uzman Yardımcılığı Giriş
(Sözlü) Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak,
ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
13- Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta yoluyla
veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir
SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş (Sözlü) Sınavı; Ekonomi, Maliye, İstatistik, Hukuk, İdari Bilimler, Türkçe, İnkılap
Tarihi ve Yabancı dil konularında sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.
Giriş (Sözlü) Sınav günü, saati ve yeri Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet
sitesinde ve sözlü sınava alınacak adayların İş Talep Formunda belirttikleri yazışma
adreslerine tebligat yapılarak ayrıca bildirilecektir.
GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Giriş (Sözlü) Sınavda adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından
ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav
notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için alınan notun 70’den aşağı olmaması
gerekir.
Giriş (Sözlü) Sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak
üzere oluşturulan kesin olmayan başarı listesi Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet
sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. Söz konusu listeye itirazlar ilan tarihinden itibaren üç iş
3
günü içerisinde hafta içi (09:30-17:30) saatleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak,
itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav Kurulunca itiraz
üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir.
GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak
suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek olmak üzere
açıklanır. Başarılı olan adayların listesi, sınav kurulunca Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli
internet sitesinde ve Bakanlığımızın doğu ve batı kapılarında bulunan ilan panolarında
asılarak duyurulacaktır.
ATAMA İŞLEMLERİ
Giriş (Sözlü) Sınavını kazanan adaylardan başarı puanı sıralamasına istinaden görev
yeri tercihi alınarak atama işlemleri yapılacaktır. Atama işlemleri sırasında atanma hakkından
feragat eden adayların yerine yedek adaylardan atamalar yapılacaktır.

Bir önceki yazımız olan Kamu İhale Kurumu Personel Alım İlanı 2015 başlıklı makalemizde Kamu, Kamu İhale Kurumu ve Kamu ihale Kurumu avukat alımı hakkında bilgiler verilmektedir.

resmin alt tagı

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

error: Content is protected !!

 İş arayan ve İş verenlerin yaptığı tüm işlemler ücretsizdir. İskurr.gen.tr iş ilanı ekleyen veya iş arayan kişilerden hiç bir ücret talep etmez. İskurr.gen.tr 'nin ilan sahipleriyle hiç bir bağlantısı olmadığı gibi, yayınlanan ilanların doğruluğunu da taahhüt etmez. İskurr.gen.tr sadece ilanların yayınlanmasını sağlamaktadır. İskurr.gen.tr 'nin iş ilanları yayınlanan şirketlerle bir alakası yoktur. İş başvuruları ve ilanları güncel medya haberlerinden derlenmektedir. Kullanıcılarımızın kendi güvenlikleri için yorumlarda iletişim bilgilerini vermemeleri gerekmektedir. * Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan İskurr.gen.tr ve editörleri sorumlu tutulamaz.