Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Ocak 2018, Pazartesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alımı 2015

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alımı 2015

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alımı 2015

Merhaba değerli okurlarımız Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli kadrolara atama yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 10 Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1. SINAV TARİHİ VE YERİ:
1.1. Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.
1.2. Giriş Sınavının yazılı bölümü 28-29 Kasım 2015 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde sabah ve öğleden sonra
olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.
1.3. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres, tarih ve sınav saatleri;
12 Kasım 2015 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir.
1.4. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylara kimlik bilgileri ile sınav yeri, tarihi ve saatinin yer aldığı
fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınav başlamadan önce sınav yerinde adaylara
elden teslim edilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar giriş sınavına katılamazlar.
1.5. Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca sözlü sınava
katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır.
2. BAŞVURU ŞARTLARI:
2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak.
2.2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idarî bilimler
fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurtiçi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından
birini bitirmiş olmak.
2.3. 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP5 veya KPSSP51
puan türlerinin birisinden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına
göre ilk 200 aday arasında bulunmak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla
olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
2.4. 01.01.2015 tarihi itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.
2.5. Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye
elverişli olmak ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak.
3. SINAV BAŞVURUSU:
3.1. Başvurular 23 Ekim-05 Kasım 2015 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet
sayfasından elektronik ortamda yapılacaktır.
3.2. Sınava girmek isteyenler; Bakanlığın internet sayfasındaki Aday Bilgi Formunu doldurmak suretiyle
başvuracaklardır. Aday Bilgi Formu doldurulurken yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya
da kurumca onaylı suretinin elektronik ortamda eklenmesi istenecektir. Formun doldurulması ile belge eklenmesine
ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer alacaktır.
3.3. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları
gerekmektedir.
3.4. Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav
sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
4. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:
4.1. Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda yapılır:
– MALİYE VE EKONOMİ GRUBU: Maliye politikası, Vergi hukuku, Kamu gelirleri ve giderleri, Bütçe ve kamu
borçları, Mikro ve makro ekonomi, Para-banka teorileri, İşletme ekonomisi, Uluslararası ekonomi ve dış ticaret
politikası,
– KAMU HUKUKU GRUBU: Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku, Ceza muhakemesi hukuku,
– ÖZEL HUKUK GRUBU: Ticaret hukuku, Borçlar hukuku, Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç),
– MUHASEBE GRUBU: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Mali analiz ve teknikleri, Ticari hesap.
5. DEĞERLENDİRME:
5.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve
tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.
5.2. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, 40 aday sözlü sınava
çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 70 ve üzerinde
puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
5.3. Sözlü sınavda adaylar; yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi yönünden 50 puan; bir konuyu kavrayıp
özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu;
özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
yönlerinden 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden 70
puan alınması gereklidir.
5.4. Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanlarının ortalamasından oluşur.
5.5. Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Adayların giriş sınavı
puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
5.6. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.
6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:
6.1. Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın internet adresinde ilan edilir. Ayrıca, sınavı kazanan adaylara tebligat yapılır.
6.2. Müfettiş yardımcılığı giriş sınav sonuçlarına, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak Başkanlığa
itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek sonuçlandırılır, ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
7. DİĞER HUSUSLAR:
7.1. Adaylar, sınavda kimlik tespiti için nüfus cüzdanı veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.
7.2. Adaylar, sınavda yeteri sayıda kurşun kalem ve silgiyi yanlarında bulunduracaklardır.
7.3. Sözlü sınava girmeden önce adayların; sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev
yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halinin olmadığına, sabıka kaydına ve erkek adayların askerlik durumuna
dair yazılı beyanı, nüfus cüzdanı sureti ve fotoğraf ile bir örneği onaylanarak alınmak üzere yüksek öğrenim kurumu
diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretini sınav kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir.
Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.
İlan olunur.

Bir önceki yazımız olan MSB İstanbul Pendik Tersanesi İşçi Alımı 2015 başlıklı makalemizde Devlete İşçi Alımları, İş Bilgisi ve İş İlanlarım hakkında bilgiler verilmektedir.

resmin alt tagı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alımı 2015 Haberine Ait Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

error: Content is protected !!

 İş arayan ve İş verenlerin yaptığı tüm işlemler ücretsizdir. İskurr.gen.tr iş ilanı ekleyen veya iş arayan kişilerden hiç bir ücret talep etmez. İskurr.gen.tr 'nin ilan sahipleriyle hiç bir bağlantısı olmadığı gibi, yayınlanan ilanların doğruluğunu da taahhüt etmez. İskurr.gen.tr sadece ilanların yayınlanmasını sağlamaktadır. İskurr.gen.tr 'nin iş ilanları yayınlanan şirketlerle bir alakası yoktur. İş başvuruları ve ilanları güncel medya haberlerinden derlenmektedir. Kullanıcılarımızın kendi güvenlikleri için yorumlarda iletişim bilgilerini vermemeleri gerekmektedir. * Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan İskurr.gen.tr ve editörleri sorumlu tutulamaz.