Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Aralık 2017, Cumartesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Alımı 2015

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Alımı 2015

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat Mühendisi Alımı

Merhaba değerli okurlarımız Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere Ziraat Mühendisi alıyor. Sizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesine dahil olabilmek için, alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine, özel bilgilere ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

GENELSARTLAR
1- 657 Sayl11 Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartlan taşıtmak,
2- Mi.iracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamak.
3- Erkek adaylar ivin, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik 9agma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış, erteletmiş veya yedek stmfa ger;irilmiş olmak.
4- Yaptlacak inceleme sonunda ba~vurulan pozisyona uygun olmalanna engel bir durumu bulunmamak ve
anctltk faaliyetlerinde valt~masma mani olacak, sagltk problemi olmamak.
5- 657 saytlt Devlet Memurlan Kanununun 53′ i.inci.i madde hi.iki.imleri saklt kalmak kaydt ile gorevini
devamlt yapmasma engel olabilecek aktl hastaltgt bulunmamak.
6- Herhangi bir sosyal gi.ivenlik kurumundan emeklilik veya ya~ltltk ayltgt almtyor olmak,
7- Son 1 (bir) ytl ir;erisinde sozleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sozle~mesi
esaslanna aykm hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sozle~melerinin feshedilmemiş olmas1 veya
sozleşme donemi ir;erisinde Bakanlar Kurulu karan ile belirlenen istisnalar harir; sozle mesini tek
tarafh feshetmemiş olmak.
8- 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 saytlt Sozle~meli Personel <;alt~tmlmasma ilişkin Esaslan belirleyen
Bakanlar Kurulu Karannm “Yeniden Hizmete Almma” başltklt Ek I’ inci maddesinin 3 i.inci.i bendinde
Sozle~meli personelin, hizmet sozleşmesi esaslanna aykm hareket etmesi nedeniyle kurumlannca
sozle~mesinin feshedilmesi veya s6zle~me donemi ir;inde sozleşmeyi tek taraf11 feshetmesi halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yll ger;medikr;e kamu kurum ve kurulu~lanmn sozleşmeli personel
pozisyonlannda yeniden istihdam edilemez. Başvuruda bulunmak suretiyle yerle~tirme yapllanlarla,
7/15754 sayth Bakanlar Kurulu Karar1 ve 657 sayl11 Kanunun 4’fulcti maddesinin (B) f1kras1
geregince sozle~me yapllmas1 mtimkful bulunmamaktad1r. Sozleşme imzalanmış olsa bile, bu
durumun anlaştlmasi halinde sozleşme iptal edilecektir.
9- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin ba~vurular1 kabul edilmeyecektir. Aynca,
herhangi bir tarihte ibraz ettigi belgenin sahte/ger;ersiz oldugu, gerr;ege aykm beige dtizenledigi
anla~Ilanlarm Sozleşme imzalanarak goreve başlatilmişolsalar bile” sozleşmeleri feshedilerek
haklannda yasal işlem yapllacaktir ve idare tarafmdan kendilerine bir bedel odenmiş ise bu bedel
51- f · cf- yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İlanın Tam Metni İçin :

http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?1cd90337-e5a8-4fe6-9d52-b97b3beef2e1

Bir önceki yazımız olan Sağlık Bakanlığı Açıktan Atama Kurası İlanı 2015 başlıklı makalemizde Devlet Personel Başkanlığı, Eczacı Atama Kurası 2016 ve Emekli Tabip Atama Kurası hakkında bilgiler verilmektedir.

resmin alt tagı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Alımı 2015 Haberine Ait Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

error: Content is protected !!

 İş arayan ve İş verenlerin yaptığı tüm işlemler ücretsizdir. İskurr.gen.tr iş ilanı ekleyen veya iş arayan kişilerden hiç bir ücret talep etmez. İskurr.gen.tr 'nin ilan sahipleriyle hiç bir bağlantısı olmadığı gibi, yayınlanan ilanların doğruluğunu da taahhüt etmez. İskurr.gen.tr sadece ilanların yayınlanmasını sağlamaktadır. İskurr.gen.tr 'nin iş ilanları yayınlanan şirketlerle bir alakası yoktur. İş başvuruları ve ilanları güncel medya haberlerinden derlenmektedir. Kullanıcılarımızın kendi güvenlikleri için yorumlarda iletişim bilgilerini vermemeleri gerekmektedir. * Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan İskurr.gen.tr ve editörleri sorumlu tutulamaz.