Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Ocak 2018, Pazartesi

BDDK Uzman Yardımcılığı Alımı 2015

BDDK Uzman Yardımcılığı Alımı 2015

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personel Alımı,

Merhaba değerli okurlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Bankalar yeminli murakıp yardımcısı,Bankacılık uzman yardımcısı ve BDDK uzman yardımcısı unvanları ile meslek personeli alınacaktır. Giriş sınavı,yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
Giriş sınavının yazılı aşaması, 14 – 15 Kasım 2015 tarihlerinde iki gün sabah ve öğleden sonra oturumları halinde ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde (Ankara) gerçekleştirilecektir. Giriş sınavının sözlü aşamasının tarih ve yeri ise yazılı sınavı kazanan adaylara Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) bilahare uyurulacaktır.
Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 20, bankacılık uzman yardımcısı için 40 ve BDDK uzman yardımcısı için ise 10’dur.

I. BAŞVURU ŞARTLARI:
1) a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı)
için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari
bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri
mühendisliği,
b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların
hukuk,
c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık
eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik
mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği,
fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar,
ç) BDDK uzman yardımcısı için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk,
siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerine bağlı bölümler ile istatistik ve
endüstri mühendisliği,
bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt
dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.
2) 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavlarının (KPSS) ;
a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için; “KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53,
KPSSP56 veya KPSSP71” puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek
puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak.
b) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; “KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45,
KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71” puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en
yüksek puanlı 300 kişi içerisinde bulunmak.
c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7,
KPSSP8, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP24, KPSSP25 veya KPSSP27” puan türlerinin
herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya dengi
bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 140 kişi, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik,
matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümleri veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı
240 kişi içerisinde bulunmak.
ç) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; “KPSSP11, KPSSP20 veya KPSSP21” puan
türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 120 kişi içerisinde bulunmak.
d) BDDK uzman yardımcısı için; “KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56 veya
KPSSP71” puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 200 kişi
içerisinde bulunmak.
Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.
3)01/01/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,
BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI VE BDDK UZMAN YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI
4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için sınava son başvuru tarihi itibarıyla avukatlık
ruhsatına sahip olmak.(Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, sözlü sınava
katılmaya hak kazanan adaylar tarafından ve en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim edilecektir.)
5) Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) yer alan “Sınav Broşürü”nde belirtilen genel
şartları taşımak.
II. SINAV BAŞVURUSU :
Başvurular, 15 Ekim 2015 tarihi saat 10:00’da başlayıp, 30 Ekim 2015 tarihi saat 17.30’da sona
erecektir. Başvuru belgeleri; başvuru formu, son üç ay içinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf ile KPSS
sınav sonuç belgesinden oluşmaktadır.
Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line erişim suretiyle
ulaşılabilecek “Başvuru Formu”nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulması
ve iletilmesine ilişkin açıklamalara belirtilen internet sayfasında yer verilecektir.
Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların
listesi, en geç 09 Kasım 2015 tarihi saat 17:00’a kadar Kurumun resmi internet sitesinde
(www.bddk.org.tr) duyurulacaktır.
III. SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
A) Yazılı Sınav; Yazılı sınav konularının dağılımı aşağıdadır:
1) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;
a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistikEkonometri,
Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,
b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal
Yönetim,
c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler
Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas
Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,
d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin
Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.
2) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya
dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)
a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları
ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ç) Bilgisayar mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; yazılım mühendisliği, veri
tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim
sistemleri,
d) Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektrikelektronik
mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; elektronik devreler, sayısal mantık
tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve sistemler,
e) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin
Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.
3) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Endüstri mühendisliği, matematik
mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar veya dengi bölüm mezunlarından başvuran
adaylar)
a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları
ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,
ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,
d) Olasılık, İstatistik,
e) Bankacılıkta Risk Yönetimi,
f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev,
integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,
g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ğ) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin
Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.
4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;
a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,
b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,
c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),
ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk,
d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin
Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.
5) BDDK uzman yardımcılığı için;
a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), Maliye
Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,
b) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel
Hükümler), Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel
Hükümler),
c) İktisat: Makro İktisat ve Mikro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi,
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama,
d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin
Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.
Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı
sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının
en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek
puandan başlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.
B) Sözlü Sınav; Sözlü sınav adayların;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda başarılı
sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.
C) Sınavın Değerlendirilmesi; Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların,
yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit
edilir.
IV. SINAVA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR:
Sınava başvuruda bulunacak adaylarda aranılan şartlar, sınava başvuru şekli ve süresi, sınav
giriş belgeleri ile sınava ilişkin diğer açıklayıcı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurumun resmi internet
sitesinden (www.bddk.org.tr) temin edilebilecektir.
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
(www.bddk.org.tr)
Tel: (0 312) 455 6942 455 4289 455 6854 455 6860 455 6839
Not: Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.bddk.org.tr adresinden
veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adresleri üzerinden duyurulacaktır.

Bir önceki yazımız olan Deniz Kuvvetleri Sözleşmeli Er Alımı İş Başvurusu başlıklı makalemizde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2015 Yılı 3’üncü Dönem Sözleşmeli Er Alımları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı hakkında bilgiler verilmektedir.

resmin alt tagı

BDDK Uzman Yardımcılığı Alımı 2015 Haberine Ait Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

error: Content is protected !!

 İş arayan ve İş verenlerin yaptığı tüm işlemler ücretsizdir. İskurr.gen.tr iş ilanı ekleyen veya iş arayan kişilerden hiç bir ücret talep etmez. İskurr.gen.tr 'nin ilan sahipleriyle hiç bir bağlantısı olmadığı gibi, yayınlanan ilanların doğruluğunu da taahhüt etmez. İskurr.gen.tr sadece ilanların yayınlanmasını sağlamaktadır. İskurr.gen.tr 'nin iş ilanları yayınlanan şirketlerle bir alakası yoktur. İş başvuruları ve ilanları güncel medya haberlerinden derlenmektedir. Kullanıcılarımızın kendi güvenlikleri için yorumlarda iletişim bilgilerini vermemeleri gerekmektedir. * Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan İskurr.gen.tr ve editörleri sorumlu tutulamaz.